(ภาพบรรยากาศพิธีเปิด)
  
  
   
ตอนนี้ประกาศผลทุกรายการแล้ว 
หากไม่พบรายการใดขอให้แจ้งที่ "ความคิดเห็น" ด้วยครับ
ขอให้แต่ละโรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครู ถ้าหากชื่อไม่ถูกต้อง(กรณีพิมพ์ผิด)
เนื่องจากมีรายการเป็นจำนวนมาก เพื่อให้สะดวกในการค้นหา
ขอความกรุณาแจ้งขอแก้ไข ดังนี้
แจ้งว่าแข่งสนาม ร.ร.ไหน.............รายการอะไร...............ระดับชั้น............ชื่อที่ผิด........ขอแก้เป็น.........
โรงเรียนที่ชนะเลิศ ภายในวันที่  15 ต.ค. เวลา 12.00 น.
โรงเรียนที่ได้รางวัลอื่น ภายในวันที่ 19 ต.ค. 2555
โดย คลิ๊กเข้าไปแจ้งขอแก้ไขที่ "ความคิดเห็น" ด้านล่างนี้
ขอบคุณมากครับ.......(ศน.แดง)

163 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เห็นด้วยช้ามากๆ แข่งตั้งแต่วันที่ 10 นี่ปาเข้าไป 12 แล้ว ผลยังไม่ออก What the matter?

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กลุ่มสาระสังคมฯ เมื่อไหร่จะขึุ้้นเว็ปครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จะใช้เวลาอีกสักกี่วันผลการแข่งขันถึงจะประกาศทุกรายการ มีอะไรหรือเปล่า

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการแข่งขันวันแรก ความจริงควรจะประกาศผลได้แล้ว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การแข่งขัน Multi skills Competition
อันดับ3 ครูฝึกชื่อ นางสาวถิรดา พวงประโคน นะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อันดับ 1 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม1-3 ชื่อครูที่ปรึกษาผิดครับ ต้องไม่มีสระอะ ที่ถูกคือ

นางสาวพเยาว์ ยิ่งยงยุทธ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแก้ไข รายการเอแม็ท ประถม อันดับ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 นางเบญญาภา แหวนแก้ว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการ โครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
เหรียญทองอันดับ 1 โรงเรียนบ้านจารย์

ขอแก้ไขชื่อนักเรียนคนที่ 3
เด็กหญิงปิยภรณ์ สวายประโคน
เป็น
เด็กหญิงปิยะภรณ์ สวายประโคน

โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ กล่าวว่า...

ขอแก้ไข รายการมารยาทไทย ชั้นม.๑-๓ เหรียญทอง ลำดับที่ 15 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ อ.ศรีณรงค์

ชื่อนักเรียน จาก เด็กหญิงมุกรินทร์ กาหอม แก้ไข เป็นเด็กหญิงมุกรินทร์ กางหอม ครับ

และเพิ่มรายชื่อครูผู้ฝึกสอนอีก ๑ คน ชื่อ นางสาวชมศรัณย์ ขบวนฉลาด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โครงงานคุณธรรม ม.1-3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ชื่อครู นายบุญคุ้ม ภูบินบก
นักเรียนคนท่ี 4 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์ บุญเต็ม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการเรียงความและคัดลายมือ โรงเรียนบ้านโนนทอง ขอเปลี่ยนเตรือข่ายและอำเป็น เครือข่ายศรีณรงค์ 1 และอำเภอ เป็นศรีณรงค์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอบปัญหาสุขศึกษามัธยมลำดับที่๔
โรงเรียนบ้านหนองแวง ศรีณรงค์ ๒
๑. นางสาวอุไรวรรณ ปรึกษาดี
๒. เด็กหญิงสุณิสา ยาจิตร
ครูผู้ควบคุม ๑. นายพีรพงษ์ จอกทอง
๒. นางธัญญารัตน์ ชมดี

นายสุทธิพงษ์ ขุมเงิน กล่าวว่า...

ขอแก้ไขชื่อโรงเรียนผิด ในกิจกรรมการแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-3 เดิม โรงเรียนบ้านหนองฉลีก-หนองมะแซว ที่ถูกต้องคือ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว

นายศิริ กล่าวว่า...

การท่องบทอาขยานป.1-3 โรงเรียนบ้านอำปึลกงเครือข่าย 1ปราสาท ชื่อครูผู้ฝึกซ้อมเขียนผิดที่ถูกคือศ ไม่ใช่ ส ครับ นายศิริ ใจกล้า ไม่ใช่นายสิริครับผม
การแข่งขันขับร้องหรือบทอาขยานอยากให้ทางศึกษานิเทศนำนักเรียนที่ชนะที่ ๑ มาร้องโชว์คณะครูอย่างบทอาขยานอาจจะนำมาร้องให้ครูที่เข้าอบรมภาษาไทยในวันที 22 ตุลาคม 55 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ครูนอื่นจะนำไปฝึกนักเรียนของตนต่อไป

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแก้ไขชื่อ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน(โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ระดับชั้น ม.1-3
ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านโจรก
เด็กหญิงอารีรัตน์ พันพลู
เด็กชายสุทินกร วรนาม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแก้ไขชื่อ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.1-3
ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านโจรก
เด็กชายปิยนันท์ สายมาลย์
เด็กชายอชิระ สุนทรงาม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น(2D Animation) ชั้น ม.1-3

ลำดับที่ 1

ชื่อนักเรียน แก้จาก
เด็กหญิงภิญญาดา พรมวงศ์
เป็น
เด็กหญิงภิญญดา พรมวงศ์

ขอบคุณครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พิมพ์นามสกุลครูผู้ฝึกสอนผิด รายการแข่งขัน คำคม ชั้น ป.1-6 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ขอแก้ไข ดังนี้ จากคำว่า สืบสารี แก้เป็น สืบสังข์ (ขอบคุณล่วงหน้า)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โครงงานคณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ได้เหรียญอะไรกันบ้างเอ่ย? ไม่มีข้อมูลเหรียญ บอกแต่ลำดับที่เฉย ๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โครงงานคุณธรรม ชั้น ป.1-3 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา2 ได้ลำดับที่ 13 ได้เหรียญเงิน แต่โรงเรียนบ้านสกล ได้ลำดับที่ 14 ได้เหรียญทอง สงสัยมากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คิดเลขเร็ว ม.1-3 ที่ 7 ครูฝึกนายสายบุตร พันธ์เสนครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คิดเลขเร็วไม่เห็นบอกเหรียญครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ชื่อผู้ฝึกสอนรายการ SKIT ม. 1-3 นางสาวรัตยา ชัยธนสกุล เปลี่ยนเป็น นางสาวรัติยา ชัยธนสกุล ค่า สระอิหายไป^^

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 คุณครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผลการแข่งขัน ศิลปะ ม.1-3 มีใครทำงานไหมหนอ แข่งขันเสร็จสิ้นสองวันแล้ว ยังไม่ประกาศผลการแข่งขันให้เห็นสักที

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การแข่งขันเครื่องร่อน (ประเภทร่อนนาน) ระดับชั้น ป.4-6 ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ ชื่อนักเรียนคนที่ 2.จาก เด็กชายพิพัฒน์ ปัญญาดี เปลี่ยนเป็น เด็กหญิงสาวิตรี ใสยิ่ง
ขอบคุณครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการหุ่นยนต์บังคับมือ ประถม ลำดับที่ 3 บ้านขนาดมอญ ชื่อครูจากนายอัครพงศ์ ศรีวงศ์ เปลี่ยนเป็น นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์

รายการประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยฯ ประถม ลำดับที่ 9 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ ชื่อครูลำดับที่ 1 จากนายอัครพงษ์ ศรีวงศ์ เปลี่ยนเป็น นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์

รายการโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประถม ลำดับที่ 11 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ ชื่อครูลำดับที่ 2 จากนายอัครพงค์ ศรีวงค์ เปลี่ยนเป็น นายอัครพงศ์ ศรีวงศ์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแก้ไขชื่อโรงเรียน รายการโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองโจโลง แก้เป็น โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
ขอบคุณครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการ crossword ชั้นม.1-3
ขอแก้ไขชื่อครูผู้ฝึกซ้อมคะ
เป็น นางปิยะดา นรสาร ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เหลือผลการแข่งขันสรรสร้างงานปะติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 คะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เหรียญทองลำดับที่ 2 โรงเรียนสังขะวิทยาคม
ชื่อ เด็กชายจักรยุทธ แรงทอง
แก้ไขเป็น เด็กชายจักรายุธ แัรงทอง
ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การแก้ไขข้อมูล ใครเป็นคนแก้ครับ ให้สนามสอบหรือทางเขตครับ ...สงสัยครับ

phanomdin กล่าวว่า...

เขตฯเป็นคนแก้ครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เครื่องเคียง ม.1-3 บ้านทนง
เด็กหญิงธิติยา กำจัดภัย
เด็กหญิงปิยะมาศ ยอดแฉะ
เด็กหญิงนรีรัตน์ สำราญดี
ครูผู้ฝึก
นางสาวนพัฐอร อยู่สีมารักษ์
นายสุภชัย ดัชถุยาวัตร
แก้เป็น
เด็กหญิงธิติญา กำจัดภัย
เด็กหญิงปิยะมาศ ยอดแฉก
เด็กหญิงนรีรัตน์ สำราญดี
ครูผู้ฝึก
นางสาวณพัฐอร อยู่สีมารักษ์
นายสุภชัย ดัชถุยาวัตร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อาหารจานเดียว บ้านทนง
เด็กหญิงนฤมล กำจัดภัย
เด็กหญิงมนธิดา เรืองสุขสุด
เด็กหญิงกัญญา แพงกัญญา
ผู้ฝึก
นางสาวณพัฐอร อยู่สีมารักษ์
แก้เป็น โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)
เด็กหญิงกัญญา แพงกัญยา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3
ลำดับที่ 9 โรงเรียนบ้านจารย์ เครือข่าย ตาตุมจารย์ อำเภอสังขะนะค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวดมนต์แปล ป.1-6 โรงเรียนบ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา) เด็กหญิงอิงาง เงาทอง เปลี่ยนเป็น
เด็กหญิงอิงธาร เงาทอง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...


ซุโดกุ ป.1-6
โรงเรียนบ้านทะนง(รัฐราษฏรณ์วิทยา)
เด็กชายณัฐวุฒิ จันดาหาญ
ผู้ฝึก นางสาวจันทิมา เลิศเสมา

โรงเรียนบ้านทะนง(รัฐราษฏรณ์วิทยา)
เด็กหญิงปนัฐดา จันดาหาญ
ผู้ฝึก นางสาวจันทิมา เลิศเสมา
แก้เป็น
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฏร์วิทยา)
เด็กชายณัฐวุฒิ จันดาหาญ
ผู้ฝึก นางสาวจันทิมา เลิศเสนา

โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฏร์วิทยา)
เด็กหญิงปนัฐดา จันดาหาญ
ผู้ฝึก นางสาวจันทิมา เลิศเสนา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โรงเรียนบ้านโนนทอง อำเภอศรีณรงค์ รายการการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 ขอแก้ไขชื่อนักเรียนลำดับที่ 3 เด็กหญิงศิริพร ธรรมโรง แก้ไขเป็น เด็กหญิงศิริพงษ์ ธรรมโรง
และขอแก้ไขชื่อผู้ฝึกสอนลำดับที่ 1 ครูวันเพ็ญ มั่นจิต แก้ไขเป็น นางวันเพ็ญ มั่นจิต
ลำดับที่ 2 ครูบัวราญ ดัชถุยาวัด แก้ไขเป็น นางสาวบัวราญ ดัชถุยาวัด
ขอขอบคุณมากนะค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (story telling)ระดับชั้น ม.1-3 ลำดับที่ 2 ครูผู้ฝึกสอน นางฐานิกา เงิดกระโทก
รายการคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3 ลำดับที่ 19 เด็กชายณัฐวัตร เงิดกระโทก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแก้ไขรายการฉีกตัดปะ(ปฐมวัย)
ลำดับที่6 เหรียญทอง โรงเรียนบ้านพระแก้ว อยู่เครือข่ายศรีบูรพา อ.สังขะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ,การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ อยากทราบเหรียญรางวัลที่ได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แก้ชื่อเดี่ยวดนตรีไทยซออู้ ซอด้วง ขลุ่ยเพียงออขิม7 หย่อง โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยาด้วยครับครูผู้ฝึกสอน เป็น นายอภิญญากร ฉัตรทอง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แกะสลัก โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจกราาฎร์วิทยา)ที่ 8
แก้ชื่อครูจากนางรัชนีวรรณ แสงกล้า เป็นนางรัชนีวรรณ แสนกล้าครับ/ผอ.สมพรแจ้งครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

spelling bee ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ด.ญ.พัทธมน อินทร์ศร แก้ชื่อครูเป็นนายอภิญญากร ฉัตรทอง /ผอ.สมพรแจ้ง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขับขานประสานเสียง ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) เพิ่มชื่อครูผู้ฝึกสอนนางอุบลพรรณ ยิ่งหาญ/นางวิญญา นาคมิตร/นายมานะ ขวัญทอง/นายสุรัตน์ ศรีระอุดม/ผอ.สมพรแจ้ง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แกะสลัก โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจกราาฎร์วิทยา)ที่ 8
แก้ชื่อครูจากนางรัชนีวรรณ แสงกล้า เป็นนางรัชนีวรรณ แสนกล้า ขอเพิ่มชื่อครูอีก 1 คน เป็น นางสาวธมลวรรณ
สาแก้ว/ผอ.สมพรแจ้ง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-3 โรงเรียนบ้านโชค เครือข่าย 4 แก้ชื่อครูจากนางมณพา เป็น นางมณฑา ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการ การสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.1 - ป.3 โรงเรียนบ้านรันเดง ชื่อ-สกุลผู้ฝึกสอน ให้แก้ไขจาก นางสาวสุพชฌาย์ จันทร์พง เป็น นางสาวสุพิชฌาย์ จันทร์พวง ขอบคุณมากครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จาก โรงเรียนบ้านโอทะลัน ...รายการ เรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม. ๑ - ๓ ลำดับที่ 9 โรงรียนบ้านโอทะลัน ขอแก้ไข ช่ือครูผู้ฝึกสอน เป็น นางบุญทกานต์ หวังสม และ แก้ไข อำเภอกาบเชิง เป็น อำเภอบัวเชด /ผอ.อนุศิษฏ์ เป็นผู้แจ้งแก้ไข / ขอบคุณครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โรงเรียนบ้านกระเทียม ขอแก้ไขชื่อ-สกุลนักเรียน รายการสวดมนต์แปล ป.๑-๖ ลำดับที่ ๒ ดังนี้
เด็กหญิงปัฒมาภรณ์ ชื่อชูแพ แก้ไขเป็น ชื่อชูแพง
เด็กหญิงภานุชนาภ แก้ไขเป็น ภานุชนาถ
เด็กหญิงตรันุช แก้ไขเป็น ตรีนุช
ขอบคุณมากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สภานักเรียน ป.1-6 บ้านบักดอก
เด็กหญิงแพรวนภา แก้เป็นพราวนภา พูนล้น
เด็กหญิงณัฐธิชา เสาะโสนธ์
แก้เป็นเด็กหญิงณัฐริชา เสาะสนธ์

การแข่งขันเคี่ยวดนตรีไทย ระนาดทุ้ม
ครูผู้ฝึกสอน นายภูมินาย สาลีโภชน์
แก้เป็น นายภูมิชาย สาลีโภชน์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สภานักเรียน ป.1-6 บ้านบักดอก
เด็กหญิงแพรวนภา แก้เป็นพราวนภา พูนล้น
เด็กหญิงณัฐธิชา เสาะโสนธ์
แก้เป็นเด็กหญิงณัฐริชา เสาะสนธ์

การแข่งขันเคี่ยวดนตรีไทย ระนาดทุ้ม
ครูผู้ฝึกสอน นายภูมินาย สาลีโภชน์
แก้เป็น นายภูมิชาย สาลีโภชน์

Koy Story กล่าวว่า...

การสร้างเกมส์สร้างสรรค์ ชั้น ป.4-6
ลำดับที่ 1 ร.ร.พระจันทร์ศรีสุข ชื่อผู้ฝึกสอนผิด
นางสาวทิพย์ประทุม แก้เป็น นางสาวทิพย์ปทุม
นายประสพ แก้เป็น นายประสบ

web editor ชั้น ป.4-6
ลำดับที่ 3 ร.ร.พระจันทร์ศรีสุข ชื่อผู้ฝึกสอนผิด
นางสาวทิพย์ประทุม แก้เป็น นางสาวทิพย์ปทุม
ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร รายการ การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะ)ป.4-6
เด็กหญิงสุกํญญา พร้อมจิตร ขอแก้ไขเป็น เด็กหญิงสุกัญญา พร้อมจิตร
นางศิริรัตน์ แนบทางดี ขอแก้ไขเป็น นางสาวศิริรัตน์ แนบทางดี
นางสุธีรา เกรียงสมร ขอแก้ไขเป็น นางสาวสุธีรา เกรียงสมร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้น ม.1-3 หญิง ลำดับที่ 1 ขอแก้ไขชื่อเป็น เด็กหญิงโสภิดา บุญเยี่ยม
( ดา ด เด็ก ครับ ) ครูผู้สอน นางสาวอารียา นามบุตร ครับ

เจ้าของงาน กล่าวว่า...

โปรดทราบ...ผลงานปั้นดินมันปฐมวัยของโรงเรียนบ้านลำพุก..หาย.ครูท่านใดตั้งใจเอาไปผิด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานพุ่มสักการะ)ป.4-6 ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านตะโนน ขอแก้ไขนามสกุลนักเรียนจาก พรหมใส เป็น พรหมโส และจากเด็กหญิงอภิวุฒิ เป็นเด็กชาย ขอบคุณท่านครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (พานธูปเทียนแพ) ม.1-3
ลำัดับที่ 1 โรงเรียนบ้านตะโนน ขอแก้ไขชื่อนักเรียน คือ
จีราวรรณ เป็น จิราวรรณ และนามสกุลนักเรียน จาก จินสง
เป็น จันสง ครับท่าน ขอบคุณครับ

phanomdin กล่าวว่า...

ผู้ที่แจ้งให้แก้ไขรายการ SKIT ผมหาไม่เจอครับ ช่วยกรุณาบอกชื่อรายการให้ละเอียดกว่านี้ได้ไหมครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แข่งขันสนามโรงเรียนบ้านโคกกลาง รายการเครื่องร่อนกระดาษพับ(ประเภทร่อนนาน)ระดับชั้น ป.1-3
ลำดับที่1 เหรียญทอง โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190
ขอแก้ไขนามสกุลนักเรียนคนที่ 2
จาก เด็กหญิงอธิตติญา ปลัดลา
เป็น เด็กหญิงอธิตติญา ปล้องลา

แข่งขันสนามโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ป.4-6
ลำดับที่1 เหรียญทอง โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190
ขอแก้ไขนามสกุลครูผู้ฝึกสอน
จาก นายศักดิ์ชัย พิศวงศ์
เป็น นายศักดิ์ชัย พิศวงค์

แข่งขันสนามโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ รายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.1-3
ลำดับที่1 เหรียญทอง โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่190
ขอแก้ไขนามสกุลครูผู้ฝึกสอน
จาก นายศักดิ์ชัย พิศวงศ์
เป็น นายศักดิ์ชัย พิศวงค์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แข่งขันสนามโรงเรียนบ้านรุน
รายการพูดอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-3
ลำดับที่16 เหรียญทองแดง โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
ขอแก้ไข ชื่อและนามสกุลครูผู้ฝึกสอน
จาก นางวีระนุช พิศวงศ์
เป็น นางวีรานุช พิศวงค์

แข่งขันสนามโรงเรียนบ้านรุน
รายการขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.1-6
ลำดับที่6 เหรียญทอง โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
ขอแก้ไข นามสกุลครูผู้ฝึกสอน
จาก นางวีรานุช พิศวงศ์
เป็น นางวีรานุช พิศวงค์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการแข่งขัน หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นม.1-3
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล เครือข่ายศรีณรงค์ 1
ขอแก้ไขชื่อครูผู้ฝึกสอน
จาก นางอราอุมาท ป้องหมู่
เป็น นางอรอุมา ป้องหมู่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการ อ่านออกเสียงและความเข้าใจการอ่าน
ระดับชั้น ม.1-3 ลำดับที่ 4 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
ขอแก้ไขชื่อนักเรียน จากเด็กหญิงศิรินดา ทางธรรม
เป็น เด็กหญิงศิรินภา ทางธรรม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการ แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑)
ระดับชั้น ม. ๑ - ๓ ลำดับที่ 5 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
ขอแก้ไขชื่อครูผู้ฝึกสอน จากนางกมลกาญจน์ ศรีประสาร
เป็น นางสาวกมลกาญจน์ ศรีประสาร
ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการ ระบำมาตรฐาน ระดับ ป.1-6 ลำดับที่ 1โรงเรียนสังขะวิทยาคม ขอเพิ่มชื่อครูฝึก นางนันทินี กงแก้ว และนางสุวรรณรัตน์ ฟองนวล

Koy Story กล่าวว่า...

สนามแข่งโรงเรียนบ้านโคกกลาง
รายการ การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-6
ลำดับที่ 1 ร.ร.พระจันทร์ศรีสุข ชื่อผู้ฝึกสอนผิด
นางสาวทิพย์ประทุม แก้เป็น นางสาวทิพย์ปทุม
นายประสพ แก้เป็น นายประสบ

รายการ การสร้าง wepage ประเภท web editor ระดับชั้น ป.4-6
ลำดับที่ 3 ร.ร.พระจันทร์ศรีสุข ชื่อผู้ฝึกสอนผิด
นางสาวทิพย์ประทุม แก้เป็น นางสาวทิพย์ปทุม
ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 ลำดับที่ 3 โรงเรียนสังขะวิทยาคม ขอแก้ไขชื่อนักเรียนจาก น.ส.ชินดารัตน์ ทองศรี เป็น น.ส.จินดารัตน์ ทองศรี และแก้ไขชื่อครูฝึกสอน จาก นางสาวจำเริญศรี ศรีกองสุข เป็น นางสาวจำเริญศรี ศรีทองสุข ขอเพิ่มชื่อครูฝึก นางสุวรรณรัตน์ ฟองนวล

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการ อาหารจานเดียว ประเภทเส้น ชั้น ม.1-3
ลำดับที่ 5 โรงเรียนบ้านสะแร ขอบคุณค่ะ
แก้ไขชื่อครูผู้ฝึกสอน นางสาวแสงเดือน (ลืมพิมพ์นามสกุล)
เปลี่ยนเป็น นางสาวแสงเดือน แก้วดี
ขอบคุณค่ะ

phanomdin กล่าวว่า...

กรุณาอย่าแจ้งซ้ำ..........ขอให้แจ้งเพียงครั้งเดียวครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามแข่งขัน ร.ร.บ้านตาเมียง
รายการเล่านิทานคุณธรรม ป.1-3
ลำดับที่ 6 โรงเรียนบ้านตะโนน
เด็กหญิงธารวิมล ขาสงาม ขอแก้เป็น
เด็กหญิงธารวิมล ขาวงาม ขอบคุณมากครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามโรงเรียนบ้านรุน
รายการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย
ระดับ ม. 1-3 ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านตะโนน
ครูผู้ฝึกสอน นายนิตวรรณ แหวนอ่อน ให้แก้แป็น
นายนิติวรรณ แหวนอ่อน ครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามแข่งขัน ร.ร.บ้านตาเมียง
รายการเพลงคุณธรรม ป.4-6
ลำดับที่ 9 โรงเรียนบ้านตะโนน
จาก เด็กหญิงกรพันธ์ นามเมือง แก้เป็น
เด็กหญิงกรพินธ์ นามเมือง ครับ

นายสุทธิพงษ์ ขุมเงิน กล่าวว่า...

สนามการแข่งขันโรงเรียนบ้านอุโลก
รายการซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-3 ลำดับที่ 3
โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
จาก เด็กหญิงมุทิตา ศรีรัมย์
แก้ไขเป็น เด็กหญิงมุทิตา ศรีมัย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามแข่งโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
รายการจัดสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-3
ผลการแข่งขันซ้ำกับ ระดับชั้น ป.1-6
ตรวจสอบด้วยน่ะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แก้ไขชื่อ นามสกุล สนามสอบ ร.ร.บ้านจีกแดก
รายการคิดเลขเร็ว ป.1-3 ชื่อที่ผิดจากนางรัชฎาพร นิลชัย แก้ไขเป็น นางชัชฎาพร นิลทัย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โรงเรียนบ้านอุโลก
รายการ A-MATH
ระดับชั้น มัธยม 1-3
ชื่อที่ผิด นางสุรีย์ ศรีสุวรรณ
ชื่อที่ถูก นางสุรีย์ ศรีสุวรรณ์ (ณ มีการันต์ด้วยจ้า)
ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โรงเรียนพนมดิน
รายการสวดมนต์แปล ชั้น ป.๔-๖
ขอเพิ่มชื่อครูผู้ฝึกสอน ของโรงเรียนบ้านณรงค์
นายสมชาย ชาญวิทยากร
นางจุรีย์ ตระกูลดี
นางอรทัย บุญเพิ่ม
ขอบพระคุณมากคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โรงเรียนบ้านละเอาะ
รายการเรียงความ ชั้น ป.๔ -๖
แก้ไขชื่อครูผู้ฝึกสอน
เป็น นางอุไรวรรณ ชาญวิทยากร
ขอบคุณมากคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แข่งสนาม ร.ร.บ้านอุโลก รายการ เอแม็ท ระดับชั้น ม.ต้น ครูที่ปรึกษา 2. นางเบญญาภา แหวนแก้ว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากทราบผลการประกวด Teacher Award เป็นอย่างไรบ้างครับ

phanomdin กล่าวว่า...

ให้แก้ไขรายการเรียงความ ชั้น ป.4-6
ชื่อ นางอุไรวรรณ ชาญวิทยากร
โรงเรียนไหนครับ.....หาไม่เจอ....

phanomdin กล่าวว่า...

นางเบญญาภา แหวนแก้ว โรงเรียนไหนครับ.....
รายการ Teacher Award ยังไม่ประกวดครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โรงเรียนบ้านอุโลก รายการผูกเงื่อนและโยนลูกบอล
ให้แก้ไขลำดับที่ 13 โรงเรียนบ้านจังเอิล
เด็กชายภูวนาท สอน เป็นนามสกุล สอนสมบูรณ์

ธิดา ฉุนแสนดี กล่าวว่า...

ศน.แดงค่ะ ขอแก้ไขครูผู้ฝึกสอน รายการสวดมนต์แปล
โรงเรียนบ้านเสกกอง เครือข่ายหนองใหญ่-โคกสะอาด
ระดับชั้น ม.1-3
จากเดิม 1.นายวิชัย สารสุข
2.นางธิดา ฉุนแสนดี
แก้ไขเป็น
1. นายกณวรรธน์ พลสิม
2. นายจิรวัฒน์ ประไวย์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แข่งสนาม ร.ร.บ้านอุโลก รายการ เอแม็ท ระดับชั้น ม.ต้น อันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านจารย์ ผู้ฝึกสอนคนที่ 2 นางเบญญาภา แหวนแก้ว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แข่งสนาม ร.ร.บ้านอุโลก รายการ เอแม็ท ระดับชั้น ม.ต้น อันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านจารย์ ชื่อที่ผิด เด็กชายธีรพงศ์ เสนหอม
ขอแก้เป็น เด็กชายธีระพงษ์ เสนหอม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการ คำคม ระดับชั้น ป.1-ป.6
สนามโรงเรียนบ้านอุโลก
ลำดับที่ 9 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
ขอแก้ไขนามสกุลครูผู้ฝึกสอน จาก ศริประสงค์
เป็น ศรีประสาร
ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ระดับชั้น ม.1-3
สนามโรงเรียนบ้านอุโลก
ลำดับที่ 1 ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
ขอแก้ไขชื่อครูผู้ฝึกสอน จาก 2. นายสุกร ยืนยิ่ง
เป็น นายสุกร์ ยืนยิ่ง และ ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
จาก 5. เด็กหญิงฉัตรมงคล หนองหงอก
เป็น เด็กชายฉัตรมงคล หนองหงอก
ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการ Spelling Bee ม.1-3
สนามโรงเรียนบ้านรุน
ลำดับที่ 5 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
ขอแก้ไขชื่อครูผู้ฝึกสอน จาก นางสาวนพมาศ อิงงาม
เป็น นางสาวนพมาศ อินงาม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการ ขับร้องเพลงสากล หญิง ม.1-3
สนามโรงเรียนบ้านรุน
ลำดับที่ 4 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
ขอแก้ไขนามสกุลครูผู้ฝึกสอน
จาก คำยาง เป็น คำผาง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แจ้งว่าแข่งสนาม ร.ร.ไหน...( โรงเรียนบ้านอุโลก )...
รายการอะไร....( เอแม็ท )...........
ระดับชั้น...( ป. 1 - 6 ).........

ชื่อที่ผิด..[ชื่อนักเรียน .( เด็กชายปยณัฐ สารกล้า )]..

ขอแก้เป็น....( เด็กชายปิยณัฐ สารกล้า )...

ชื่อที่ผิด..[ชื่อผู้ฝึกสอน .( นางวรรณาภา นิกูลแก้ว )]..

ขอแก้เป็น....( นางวรรณาภา พิกุลแก้ว ).....

( ลำดับที่ 5 เหรียญเงิน โรงเรียนสหมิตรวิทยา )

ขอบคุณครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการ เพลงคุณธรรม ม.1-3
สนามโรงเรียนบ้านตาเมียง
ลำดับที่ 6 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
ขอแก้ไขชื่อครูผู้ฝึกสอน จากนายชวลิตร วรรณคดี
เป็น นายชวลิตร วรรณดี
และชื่อนักเรียน จาก เด็กหญิงกฤติตา นานวล
เป็น เด็กหญิงกฤติกา นานวล

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โรงเรียนบ้านโอทะลัน E-BOOK ชั้น ม.1-3
ชื่อที่ผิดนางจิรัชยา ผาลา
ขอแก้ไขเป็น นางสาวจิรัชยา ผาลา ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล (ชาย) ระดับ ป.1-ป.6 สนามโรงเรียนบ้านรุน
ที่ 12เหรียญ เงิน บ้านหนองขี้เหล็ก เด็กชายปัญญากร สามิตร นางกรกันยา ทิธิธรรมธาดา อำเภอสังขะ แก้ชื่อครูผู้ฝึกสอน เป็น นางกรกันยา นิิธิธรรมธาดา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทสิ่งประดิษฐ์) ระดับชั้น ป.4-6
สนามโรงเรียนบ้านโคกกลาง
ลำดับที่ 10 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
ขอแก้ไขชื่อครูผู้ฝึกสอน จากนางสาวอรุณ ศรีวงษา
เป็น นางสายวรุณ ศรีวงษา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ม.1-3สนามโรงเรียนบ้านโคกกลาง
ลำดับที่ -โรงเรียนบ้านสวายซอ
ขอแก้ไขชื่อครูผู้ฝึกสอน จากนายประกิต ยิ่งตน
เป็น นายประกิจ พึ่งตน

Apitchaya Trongjai กล่าวว่า...

โรงเรียนบ้านละเอาะ รายการเรียงความเเละคัดลายมือ ระดับชั้นม.1-ม.3 ลำดับที่2 เหรียญทอง ชื่อที่ผิด โรงเรียนบ้านทนง(ริมราษฏร์นุสรณ์)ขอเเก้ไขเป็น โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามรร.บ้านโคกกลาง ปั้นดินน้ำมันระดับอนุบาล ชื่อครูพิมพ์ผิด นางอริสา มีจันทร์
แก้ไขเป็น นางอลิสา มีจันทร์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามโรงเรียนบ้านละเอาะ รายการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นม.1-ม.3 ลำดับที่8เหรียญทอง ชื่อที่ผิด โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราำฎร์วิทยา) ขอเเก้ไขเป็น โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)

Apitchaya Trongjai กล่าวว่า...

โรงเรียนบ้านรุน รายการStory Telling ป.4-ป.6
ลำดับที่11 เหรียญเงิน นามสกุลผิด สามภู ขอเเก้เป็น สีชมภู

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามโรงเรียนบ้านศรีสวาย รายการอ่านออกเสียงเเละความเข้าใจการอ่าน
ระดับชั้นม.1-ม.3 ลำดับที่6 เหรียญเงิน ขอเพิ่มเติมชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนบ้านทนง เป็นโรงเีรียนบ้านทนง
(รัฐราษฎร์วิทยา)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามโรงเรียนบ้านตาเมียง รายการเล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.1-3 ลำดับที่ 9 เหรียญทอง ขอเพิ่มชื่อโรงเรียน จากฌรงเรียนบ้านทนง แก้ไขเป็นโรงเรียน
บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามโรงเรียนบ้านศรีสวาย รายการการอ่านออกเสียงฯ
ระดับชั้น ป.1-3 ลำดับที่ 9 แก้ไขจาก โรงเรียนบ้านทุ่งมน เป็นโรงเรียนบ้านพนม
ขอบคุณครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านรุน
รายการ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ระดับ ม.1-3 หญิง
ที่ 1 โรงเรียนบ้านตะโนน เด็กหญิงโสภิดา บุญเยี่ยม
ครูผู้สอน นางสาวอรียา ให้แก้เป็น นางสาวอารียา
นามบุตร ครับท่าน

phanomdin กล่าวว่า...

ปรับแก้ให้แล้วครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ท่านพนมดิน ที่เคารพ
สนามแข่งขัน ร.ร.บ้านตาเมียง
รายการเพลงคุณธรรม ระดับ ม.1-3
ที่ 1 โรงเรียนบ้านตะโนน ชื่อนักเรียน
นางปัทมา ทองอ้ม ท่านช่วยแก้ไข เป็น
นางสาวปัทมา ทองอ้ม ด้วยครับ ขอบคุณครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บางรายการ บางเครือข่าย เอานักเรียนตัวแทนตั้ง 2 ทีม 2 โรงเรียนไปแข่งขัน (พอดีอ่านเจอครับ) ผิดพลาดที่ผู้พิมพ์ข้อมูลหรือที่เครือข่ายกันแน่หนอ?

phanomdin กล่าวว่า...

บอกอย่างนี้ใครจะไปหาเจอล่ะครับ.....ช่วยบอกหน่อยครับว่ารายการไหนบ้าง..

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โรงเรียนบ้านรุน ชนะเลิศ รายการ Story Telling ป.4-ป.6
ขอแก้ไขชื่อสกุลครูผู้สอน จาก นางสาวยุพิน จันทบ
เป็น นางสาวยุพิน จันทป
ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคะ พอดีพึ่งเห็นประกาศทางเว็บ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.สนามโรงเรียนบ้านโคกกลาง รายการการแข่งขันเครื่องร่อน (ประเภทร่อนไกล) ป.4-6 แก้ไขรายชื่อครูผู้ฝึกสอน
จาก นางสาวยุพิน จันทบ ขอแก้ไขเป็น
นางสาวยุพิน จันทป

2.สนามโรงเรียนบ้านรุน รายการการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-3 แก้ไขรายชื่อครูผู้ฝึกสอนจาก นางสาวยุพิน จันทบ ขอแก้ไขเป็น
นางสาวยุพิน จันทป
ขอขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนาน รร.บ้านรุน รายการพูดภาษาอังกฤษ ป.1-3 โรงเรียนบ้านโชค แก้ไข นามสกุลนักเรียน ครุฑสุวรรณ ขอแก้เป็น ครุฑสุวรรณ์ ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามโรงเรียนบ้านอำปึล

รายการการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ม.๑-๓

ลำดับที่ ๓ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านโตงน้อย

ขอแก้ชื่อนักเรียน จาก เด็กหญิงเฉลิมชัย สุขคุ้ม เป็น

เด็กชายเฉลิมชัย สุขคุ้ม ขอบคุณมากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามศรีสวาย..... รายการอ่านออกเสียงและเข้าใจการอ่าน ป1-3 ชื่อที่ผิด ร.ร.บ้านโคกบุ ขอแก้เป็น ร.ร.บ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ชื่อครูผู้ฝึก นางจิราพร งามชื่น ขอแก้เป็น นางจริยาพร งามชื่น (ขอบคุณค่ะ)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี สอบสนามโรงเรียนบ้านตาเมียง รายการสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป. 1-6
ชื่อที่ผิด สุจิตรตรา แก้เป็น สุจิตรา
- เด็กหญิงเวสิยา ชัยชิดชู แก้เป็น ชัยเชิดชู
- ปรีอง หาญนึก แก้เป็น ปรียา หาญนึก
ครู นางมุกดา เลี่อมดี แก้เป็น เลี่ยมดี
- นางผอมจัทร์ แก้เป็น นางผอบจันทร์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนแก้ไขข้อมูล

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนแก้ไขข้อมูล

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนแก้ไขข้อมูลให้ด้วยนะคะ ดังรายการต่อไปนี้
1 สนามสอบโรงเรียนบ้านรุน รายการ Spelling Bee ระดับป.4-6 ของโรงเรียนบ้านกะดาด แก้ไขตรงชื่อของผู้ฝึกสอนจาก นางสาวอรอนงค์ ประจุทรับ เป็น
นางสาวอรอนงค์ ประจุทรัพย์
2 สนามสอบโรงเรียนบ้านรุน รายการร้องเพลงสากล (หญิง) ระดับป.1-6 ของโรงเรียนบ้านกะดาด ชื่อแก้ไขตรงชื่อของผู้ฝึกสอนจาก นางสาวอรอนงค์ ประจุทรัพทย์ เป็น
นางสาวอรอนงค์ ประจุทรัพย์
3 สนามสอบโรงเรียนบ้านรุน รายการละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับม.1-3 ของโรงเรียนบ้านกะดาด ชื่อแก้ไขตรงชื่อของผู้ฝึกสอนจาก นายสัมฤทธิ์ บุญใหม่ เป็น
นายสัมฤทธิ์ บุญใหญ่ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

อลิตตา มหาเจริญ กล่าวว่า...

สนามโรงเรียนบ้านละเอาะ รายการเรียงความเเละคัดลายมือ ระดับชั้นม.1-ม.3 ลำดับที่2 เหรียญทอง ชื่อที่ผิด โรงเรียนบ้านทนง(ริมราษฏร์วิทยา)ขอเเก้ไขเป็น โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามโรงเรียนบ้านตาเมียง
ร้องเพลงคุณธรรม ป.4-6 ผลการแข่งขันประกาศ ลำดับที่ 2 มี 3โรงคือ กันทราราม ,สวายซอ ,กาบเชิงมิตรภาพ
พอลง web เรียงลำดับที่เป็น 2,3 ,4 กรุณาแก้ไขลำดับที่ให้ถูกต้องด้วยนะคะ ขอบพระคุณคะ
ชื่อ ครูฝึกซ้อมไม่ถูกต้องนะคะ
คนที่ 1 นามสกุลผิด แก้ไขเป็น ลัดดาไสว
คนที่ 2 ชื่อผิดแก้ไขเป็น นางพิกุลวรรณ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการ คำคม ระดับชั้น ป.1-ป.6
สนามโรงเรียนบ้านอุโลก
ลำดับที่ 9 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล
ขอแก้ไขชื่อครูผู้ฝึกสอน จากนางสาวกมลกาญจน์ ศรีประสงค์
เป็น นางสาวกมลกาญจน์ ศรีประสาร
แจ้งไปแล้วแต่ยังไม่แก้ไขให้เลยค่ะ
กรุณาแก้ไขให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนาม รร.บ้านอุโลก
A-Math ลำดับที่ 9 นายสายบุตร พันธ์เเสน เปลี่ยนเป็นนายสายบุตร พันธ์เสน ครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนาม รร.บ้านอุโลก
A-Math ลำดับที่ 9 นายสายบุตร พันธ์เเสน เปลี่ยนเป็นนายสายบุตร พันธ์เสน ครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถึง ศน.แดง
โรงเรียนบ้านอำปึล ขอแจ้งแก้ไขข้อมูล ดังนี้
1) สนามโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
รายการ : การแข่งขันทำอาหารจานเดียว ม.1-3 ลำดับที่ 4
- จากเด็กขายอำพล สุขประสพ แก้เป็น เด็กชายอำพล สุขประสพ
- จากนางสาวปวีณา ยวนจิตร แก้เป็น นางสาวปวีณา ยวนจิต
2) สนามโรงเรียนบ้านตาเมียง
2.1 รายการ : มารยาทไทย ป.4-6 ลำดับที่ 5
- จากเด็กหญิงพรชิดา ยิ่งรุ่งเรือง แก้เป็น เด็กหญิงพรธิดา ยิ่งรุ่งเรือง
- จากนางสาวพรทิภา ยุดรัมย์ แก้เป็น นางสาวพรทิพภา ยุดรัมย์
2.2 รายการ : ภาพยนตร์สั้น ม.1-3 ลำดับที่ 3
- จากนางสุนทร ภาละจ่า แก้เป็น นายสุนทร ภาละจ่า
- จากนางสุพร สระแก้ว แก้เป็น นายสุพร สระแก้ว
3) สนามโรงเรียนบ้านรุน
3.1 รายการ : ระนาดทุ้ม ป.1-6 ลำดับที่ 4
- จากเด็กหญิงอริญญา ก่อแก้ว แก้เป็น เด็กหญิงอรัญญา ก่อแก้ว
3.2 รายการ : ซออู้ ป.1-6 ลำดับที่ 5
- จากเด็กหญิงอริษา ภูคุ้ม แก้เป็น เด็กหญิงอริชา ภู่คุ้ม
3.3 รายการ : เพลงไทย หญิง ม.1-3 ลำดับที่ 3
- จากเด็กหญิงปัทมา ดงกลาง แก้เป็น เด็กหญิงปัทมา จงกลาง
3.4 รายการ : ขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-6 ลำดับที่ 18
- จากเดกหญิงมณีรัตน์ ทรงวาจา แก้เป็น เด็กหญิงมณีรัตน์ ทรงวาจา

---------- ขอบคุณมากค่ะ ----------

phanomdin กล่าวว่า...

แก้ไขให้แล้วน่ะครับ......

โรงเรียนบ้านขอนแตก กล่าวว่า...

สนามโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ รายการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-3 ชื่อที่ผิด เด็กหญิงชลินธร สุขสนั่น ขอแก้เป็น เด็กหญิงชลันธร สุขสนั่น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามโรงเรียนบ้านรุน รายการ เล่านิทาน (story telling)ระดับชั้น ม.1-3 ชื่อที่ผิด เด็กชายอินธารักษ์ มุ่งรัมย์ ขอแก้เป็น เด็กชายอินธารักษ์ ยูงรัมย์ ครูผู้ฝึกสอน ชื่อที่ผิด นางฐนิกา เป็น นางฐานิกา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

dd

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามโรงเรียนบ้านตาเมียง
รายการ มารยาทไทย ป1-3
โรงเรียนบ้านขอนแตก
ชื่อที่ผิด เด็กหญิงกัลยาภรณ์ สมนูม
แก้ไขเป็น เด็กหญิงกัลยาภรณ์ สมพูม

โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร กล่าวว่า...

สนามโรงเรียนบ้านตาเมียง
รายการ มารยาทไทย ป1-3
ชื่อที่ผิด บ้านเกาตรถาวร
แก้ไขเป็น บ้านเกษตรถาวร

โรงเรียนบ้านขอนแตก กล่าวว่า...

สนามโรงเรียนบ้านตาเมียง
รายการ โครงงานคุณธรรม ป1-3
โรงเรียนบ้านขอนแตก
ชื่อที่ผิด เด็กหญิงวรา อินทะยุง
แก้ไขเป็น เด็กหญิงวรา อินทยุง
ชื่อที่ผิด นางสาวเสาวลักษณ์ ชม
แก้ไขเป็น นางสาวเสาวลักษณ์ ชมภูวิเศษ

tanida กล่าวว่า...

โรงเรียนบ้านตาโมม ขอเพิ่มชื่อ ครูผู้ฝึกสอน รายการดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ)ระดับชั้นม.1-ม.3 สนามโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ เป็น
1. นางพรกมล สุระมาศ
2. นางสาวบุญเลิศ เหลามี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านตาเมียง
รายการ เพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3
ชื่อโรงเรียนที่พิมพ์ผิด บ้านสระแร
ขอแก้เป็น บ้านสะแร
ชื่อนักเรียนผิด สุนีย์ เจนจบ
ขอแก้เป็น สุณีย์ เจนจบ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โรงเรียนบ้านละเอาะ
รายการเรียงความ ชั้น ป.๔ - ๖ ของ โรงเรียนบ้านณรงค์
ชื่อครูผู้ฝึกสอน เดิมเป็น นางอรทัย บุญเพิ่ม
แก้ไขเป็น
นางอุไรวรรณ ชาญวิทยากร
ขอบคุณมากคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามโรงเรียนบ้านละเอาะ
รายการ แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยาณี 11 ม.1-3
ลำดับที่ 12 โรงเรียนบ้านขอนแตก
ชื่อครูฝึกสอนผิด นายประดิษฐ์ ทองเต็ม
แก้ไขเป็น นายประดิษฐ ทองเต็ม
ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามสอบ ร.ร.บ้านศรีสวาย
รายการแข่งขัน การอ่าน ม.1-3
ลำดับที่ 11 โรงเรียนบ้านขอนแตก
ชื่อนักเรียนผิด จาก เด็กหญิงกรวยทอง ปัดทาศรี
แก้ไขเป็น เด็กหญิงทรายทอง ปัดทาศรี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ชั้น ป. 4-6
รายการ จักรสานไม้ไผ่
ลำดับที่ 8 โรงเรียนบ้านสะแร
ชื่อนักเีรียนที่ผิด เด็กชายไพบูรย์ อำภา
ขอแก้เป็น เด็กชายไพบูลย์ อำภา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านตาเมียง
รายการ เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ได้ลำดับที่ 12
ชื่อโรงเรียนที่พิมพ์ผิด บ้านสระแร
ขอแก้เป็น บ้านสะแร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านตาเมียง
รายการ เพลงคุณธรรม ชั้น ป.4-6 ได้ลำดับที่ 12
ชื่อโรงเรียนที่พิมพ์ผิด บ้านสระแร
ขอแก้เป็น บ้านสะแร
ขอเพิ่มครูผู้ฝึกสอน นางสาวอรทัย จงหาญ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านโคกกลาง
รายการ seience show ชั้น ม.1-3
ได้ลำดับที่ 6 โรงเรียนบ้านสะแร
ชื่อที่ผิด นางสาวอนงค์ ระมาตทอง
แก้ไขเป็น นางสาวอนงค์ ระมาดทอง
ชื่อครูผู้ฝึกสอนที่ผิด นายศักดา นรสาร
แก้ไขเป็น นายศักดิ์ดา นรสาร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามที่แข่งขัน โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
รายการ ดอกไม้ใบตอง ชั้น ป.4-6 ได้ลำดับที่ 10
โรงเรียนบ้านสะแร
ชื่อที่ผิด เด็กหญิงสุทธินันท์ สิงคเวหล และเด็กหญิงสิริยากร เสียงตรง
แก้ไขเป็น เด็กหญิงสุธินันท์ สิงคเวหน และเด็กหญิงสิริยากร เสียงเพราะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ชั้น ป.4-6
รายการ จักรสานไม้ไผ่
ลำดับที่ 8 โรงเรียนบ้านสะแร
ชื่อนักเีรียนที่ผิด เด็กชายศุภโชค สระสิทธิ์ ขอแก้เป็น เด็กชายศุภโชค สุระสิทธิ์
ชื่อครูผู้ฝึกสอนผิด นางยุวดี คำวงศ์
ขอแก้เป็น นางยุวดี คำวงค์


ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4
ชั้น ม.1-3
รายการ การวาดภาพลายเส้น
ลำดับที่ 6 โรงเรียนบ้านสะแร
ชื่อนักเีรียนที่ผิด เด็กชายศิริชัย ศรีนาชัย
ขอแก้เป็น เด็กชายศิริชัย สีพาไชย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามแข่งขัน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4
ชั้น ป.4-6
รายการ ประติมากรรมลอยตัว ลำดับที่ 23 โรงเรียนบ้านสะแร
ชื่อนักเีรียนที่ผิด เด็กชายอุดมศักดิ์ คำระบัด
ขอแก้เป็น เด็กชายอุดมศักดิ์ คำระปัด
ชื่อครูผู้ฝึกสอน นางสิรินาฏ ฟื้นนอล
แก้เป็น นางสาวอรทัย จงหาญ

phanomdin กล่าวว่า...

แก้ไขให้แล้วน่ะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนถามนะคะ
แจ้งแก้ไขไปแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ตอนที่แสดงความเห็นไปมันก็ขึ้นความคิดเห็นอยู่นะคะ แต่ทำไมวันนี้ไม่เห็นแล้ว ไม่ทราบว่าท่านแก้ไขให้หรือยัง ของโรงเรียนบ้านตะคร้อ สนามแข่งบ้านอุโลก...รายการแข่ง crossword ป.1-6 เอแม็ท ป.1-6และอื่นๆ อีก ถ้าแจ้งอีกเกรงว่าจะซ้ำซ้อน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านอำปึล
รายการแข่งขัน รำวงมาตรฐานป.1-6 แก้ไขชื่อนักเรียนจาก
เด็กชายสหัสวัส ฉิมงาม เป็นเด็กชายสหัสวรรษ ฉิมงาม
เด็กชายสุรศักดิ์ ด่านด้าน เป็นเด็กชายสุรศักดิ์ ด่านด้าว

สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านละเอาะ
รายการแข่งขัน เขียนเรียงความคัดลายมือ ป.4-6 แก้ไขชื่อนักเรียนจาก
เด็กหญิงมุกดา สาดี เป็น เด็กหญิงมุกดา นาดี

สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโคกกลาง
รายการแข่งขัน การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ ป.4-6
แก้ไขชื่อครูผู้ฝึกสอนจาก
นายตนอย สมหวัง เป็น นายถนอม สมหวัง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านอำปึล
รายการแข่งขัน รำวงมาตรฐานป.1-6 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 แก้ไขชื่อนักเรียนจาก
เด็กชายสหัสวัส ฉิมงาม เป็นเด็กชายสหัสวรรษ ฉิมงาม
เด็กชายสุรศักดิ์ ด่านด้าน เป็นเด็กชายสุรศักดิ์ ด่านด้าว

สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านละเอาะ
รายการแข่งขัน เขียนเรียงความคัดลายมือ ป.4-6 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 แก้ไขชื่อนักเรียนจาก
เด็กหญิงมุกดา สาดี เป็น เด็กหญิงมุกดา นาดี

สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านโคกกลาง
รายการแข่งขัน การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ ป.4-6 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146
แก้ไขชื่อครูผู้ฝึกสอนจาก
นายตนอย สมหวัง เป็น นายถนอม สมหวัง

ครูหนึ่ง กล่าวว่า...

โคงงานอาชีพม.1-3โรงเรียนบ้านสะเดาไม่พบรายชื่อครับรบกวนท่านศน.ด้วยครับ(สนามโคกโบสก์)

phanomdin กล่าวว่า...

คุณครูหนึ่งครับ ช่วยอธิบายให้ละเอียดกว่านี้หน่อยได้ไหมครับ ผมไม่เข้าใจครับ

phanomdin กล่าวว่า...

ตอบ ร.ร.บ้านตะคร้อ
ผมไม่ได้ลบและไม่เห็นข้อความที่ว่านะครับ
รบกวนแจ้งมาใหม่ได้ไหมครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ภาพยนตร์สั้น ป4-6 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2ชื่อครูผู้สอนผิดจาก นายธีระศักดิ์ สุดกลอด ทีถูกต้องคือ ธีรศักดิ์ สุดตลอด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแก้ไข แข่งขันที่ ร.ร.บ้านโคกโบสถ์ รายการน้ำพริก ผักสดเครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-3 ชื่อผู้ฝึกสอนผิด เปลี่ยนเป็น นายนรินทร์ มี (ทร์ )ด้วยขอบพระคุณ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โรงเรียนบ้านตาเตียว ลำดับที่ 6 รายการ webpage-editor ระดับชั้นป.4-6

แจ้งแก้ไขชื่อ สนาม ร.ร.บ้านโคกกลาง รายการ webpage-editor ระดับชั้นป.4-6
ชื่อที่ผิดชื่อนักเรียน 2. เด็กหญิงสุพัตรา นำชม
ขอแก้เป็น 2. เด็กหญิงสุพัตรา น่าชม
ชื่อที่ผิดชื่อครูผู้ฝึกสอน 1. นายนราศักดิ์ ประดังทอง
ขอแก้เป็น 1. นายนราศักดิ์ ประดับทอง
เพิ่มครูผู้ฝึกสอนคนที่ 2.นายสมศักดิ์ ชะม้ายเมียง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โรงเรียนบ้านตาเตียว ลำดับที่ 13 รายการ Presentation ระดับชั้นป.4-6

แจ้งขอเพิ่มเติมชื่อ สนาม ร.ร.บ้านโคกกลาง รายการ Presentation ระดับชั้นป.4-6
เพิ่มครูผู้ฝึกสอนคนที่ 2.นายสมศักดิ์ ชะม้ายเมียง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) ขอแจ้งรายการแข่งขันที่มีข้อมูล พิมพ์ผิดพลาด ดังนี้
1. สนามร.ร.บ้านรุน
- รายการ Story Telling ระดับชั้น ม.1-3 ลำดับที่ 14 นามสกุลนักเรียนผิด ช้อยดี ขอแก้เป็น ชัยดี
- รายการขับร้องเพลงไทยสากล(หญิง) ระดับชั้น ม.1-3 ลำดับที 10 ชื่อครูฝึกสอน นายไพฑูรย์ มีพรมดี ขอแก้เป็น นางไพฑูรย์ มีพรหมดี
- รายการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์(ชาย) ระดับชั้น ม.1-3 ลำดับที่ 5 นามสกุลนักเรียนผิด เพชรใจดี ขอแก้เป็นเพชรใสดี
2. สนามร.ร.นิคมสร้างตนเองปราสาท ๔
- รายการเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-3 ลำดับที่ 5 ชื่อผู้ฝึกสอน นางไพรฑูรย์ ขอแก้เป็น นางไพฑูรย์
- รายการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3 ลำดับที่ 4 ชื่อผู้ฝึกสอน นายสิทธิชาต ขอแก้เป็น นายสิทธาตุ
3. สนามร.ร.บ้านโคกโบสถ์
- รายการโครงงานอาชีพ ระดับ ป.4-6 ลำดับที่ 12 ชื่อโรงเรียน บ้านทะมอ ขอแก้เป็น บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายการแก้ไขของโรงเรียนบ้านตะคร้อค่ะ
1. สนามแข่งโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
1.1 รายการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-6
- ลำดับที่ 4 แก้ไขชื่อครูผู้ฝึกสอน แก้เป็น นายปิยะพงษ์ ประไว ค่ะ

2. สนามแข่งโรงเรียนบ้านตาเมียง
2.1 รายการแข่งขัน เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3
- ลำดับที่ 17 แก้ไขชื่อโรงเรียน แก้เป็น โรงเรียนบ้านตะคร้อ แก้ไขชื่อนักเรียน แก้เป็น ด.ญ.วรรณพร โอษฐ์งาม และแก้ไขคำนำหน้าครูผู้ฝึกสอน แก้เป็น นางสมบูรณ์ เลิศสิทธิ์

3. สนามแข่งโรงเรียนบ้านอุโลก
3.1 รายการแข่งขัน Crossword ป.1-6
- ลำดับที่ 13 แก้ไขชื่อสกุลนักเรียน จาก ด.ญ.พัชริดา แสนแก้ว แก้เป็น พัชริดา ศรแก้ว
3.2 รายการแข่งขันเอแม็ท ป.1-6
- ลำดับที่ 3 แก้ไขชื่อสกุลนักเรียน จาก ด.ช.พรพิชัย นาขุนทด แก้เป็น พรพิชัย พาขุนทด
- ลำดับที่ 3 แก้ไขชื่อครูผู้ฝึกสอน จาก นางราศี พรหนองแสง แก้เป็น นางราศรี พรหนองแสน และจากนายชาญชัย พรหนองแสง แก้เป็น นายชาญชัย พรหนองแสน ค่ะ
3.3 รายการแข่งขันคำคม ป.1-6
- ลำดับที่ 8 แก้ไขชื่อครูผู้ฝึกสอน จาก น.ส.สุพรรณิกา สุพรรณา แก้เป็น น.ส.สุพรรณิกา สุบรรณาจ ค่ะ

โรงเรียนบ้านตะคร้อ ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แจ้งขอแก้ไข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแก้ไข

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรียนคณะกรรมการ : โรงเรียนบ้านหนองปรือ
ขอแก้ไข รายการดังต่อไปนี้
1 สนามโรงเรียน บ้านรุน: รายการแข่งขัน ร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ชั้น ป.4-6 ลำดับที่ 19 ชื่อครูผู้ฝึกสอน (เดิม นางสาวจันทน มะเรืองศรี ) แก้เป็น นางสาวจันทนา มะเรืองศรี นอกนั้นถูกต้องแล้ว
2. สนามโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์: รายการแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-6 ลำดับที่ 7 ขอแก้ไข ชื่อครูผู้ฝึกสอนจากเดิม นางสาววริสมา พรมศรี แก้เป็น นางสาววรินยา พรมศรี (นอกนั้นถูกต้องแล้ว)
3.สนามโรงเรียนบ้านสระแก้ว :รายการแข่งขัน แอโรบิก ระดับชั้น ป.1-6 ลำดับที่ 19 ให้เพิ่มชื่อครูผู้ฝึกสอนอีก 1 คน คือ นางสุพิน โสมกุล (เนื่องจากตกหล่น)รวมครูผู้ฝึกสอน 2 คน
4. สนามโรงเรียนบ้านอุโลก : รายการแข่งขัน หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.1-6 ลำดับที่ 23 ให้แก้ชื่้อครูผู้ฝึกสอนใหม่ จากเดิม นางวิภาตรี เป็นครบ แก้ใหม่เป็น นางลักษณา วงศ์กระสันต์ และ นางสุพิน โสมกุล
ขอให้คณะกรรมการแก้ไขให้ถูกต้องด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สนามโรงเรียนบ้านตาเมียง
สวดมนต์แปล ชั้น ป.๑-๖
ลำดับที่ ๑๖ โรงเรียนบ้านณรงค์
ชื่อที่ผิด วาสนา นรโคตร มี ๒ คน
แก้ไขเป็น วาสนา ญาติยินดี (๑ คน)
ชื่อที่ผิด ประภาสินี กิตตานุช
แก้ไขเป็น ประภาสินี วิตตานุช

ชื่อครูผู้ฝึกสอน
ขอเพิ่ม นางอรทัย บุญเพิ่ม

ขอบคุณนะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรียนท่านคณะกรรมการ จากคุณครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ขอแจ้งแก้ไขรายชื่อที่ผิดดังต่อไปนี้

1.รายการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Editer ระดับชั้น ม.1-3 ชื่อผู้ฝึกสอนผิดจากนางภาสกร รุ่งเรือง ให้เปลี่ยนเป็น นางภาสภรณ์ รุ่งเรือง และเพิ่มชื่อครูผู้ฝึกสอนคือ นางอรนุช เรืองเกษม
2.รายการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ม.1-3 นามสกุลนักเรียนผิดจากเด็กชายจิรวัฒน์ ยอดสำวางค์ ให้เปลี่ยนเป็น ยอดสำอางค์ และชื่อครูผู้ฝึกสอนผิดจากนางภสุพร รุงเรือง ให้เปลี่ยนเป็น นางภาสภรณ์ รุ่งเรือง และเพิ่มชื่อครูผู้ฝึกสอนคือ นางอรนุช เรืองเกษม


phanomdin กล่าวว่า...

หมดเวลาแจ้งแก้ไขชื่อแล้วครับ

ศรี บุญเปล่ง กล่าวว่า...

ขอแก้ไขชื่อ สนามโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ รายการน้ำพริกเครื่องเคียง โรงเรียนบ้านสีโค ครูผู้ฝึกสอนจากนางสาวธิติมา เล่าเวียง เป็น นางสาวธิติมา เสาเวียง ขอบคุณค่ะ